شرکت در جشنواره نوآوری و کسب وکار خواجه نصیر(INNOCUP)

شرکت پایدار بتن توانمند موفق شد در جشنواره نوآوری و کسب وکار خواجه نصیر(INNOCUP) در  بخش طرح های کسب و کار با طرح ساخت درپوش ضدسرقت منهول رتبه سوم را از آن خود کند. معرفی جشنواره جشنواره نوآوری و کسب و کار، به اهتمام معاونت پژوهشی و فناوری و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی […]