درپوش منهول ضد سرقت نانو کامپوزیت (دایره ای )

ایمنی در برابر سرقت وزن و قیمت مناسب حذف سر و صدا و لقی دریچه امکان افزودن قفل مکانیکی ایمن مقاوم در برابر تمامی عامل های مخرب قابلیت هم سطح سازی با خیابان ترمیم شد این دریچه ها بر اساس استاندارد اروپایی EN-124 و طبق کلاس های زیر تست شده اند مدل     A15                  B125             […]