کسب تندیس زرین شیخ بهایی توسط تیمی از دانشگاه شریف

شرکت پایدار بتن توانمند از دانشگاه صنعتی شریف موفق شد در سیزدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی عنوان نخست این جشنواره را بدست آورد. به گزارش روابط عمومی؛ تیم پایدار بتن توانمند از تیم های مستقر در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف موفق شد در سیزدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی، رتبه نخست جشنواره در بخش المپیاد […]