شرکت در هشتمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب وکار شریف (VC Cup 8)

در این جشنواره شرکت پایدار بتن توانمند توانست با دریافت دیپلم افتخار به فینال این رقابت ها راه یابد .  VC cup (جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار)، رویدادی است که به اهتمام مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف  راه اندازی شده، این رخداد در حال حاضر به صورت کشوری توسعه یافته و در بخش‌ها و […]